Kwaliteit


Kwaliteitsstatuut

De Gezonde Zorg beschikt over een, door het Zorginstituut Nederland goedgekeurd, kwaliteitsstatuut. Alle voor jou belangrijke zaken rondom de kwaliteit van onze dienstverlening en de uitvoering ervan zijn daarin op een uniforme wijze (voor alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg gelijk) omschreven. Je kunt hier het kwaliteitsstatuut terugvinden.


Kwaliteitskeurmerk ISO-HKZ

De Gezonde Zorg is door een onafhankelijke auditor (KIWA) gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk ISO9001-HKZ, volgens het certificatieschema ‘Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg, 2009’.
Het keurmerk bevestigt daarmee dat er continu aandacht is voor het stelselmatig verbeteren van onze inhoudelijke en procedurele werkwijzen, waarbij het primaire proces rondom en de veiligheid van de cliënt centraal staat.

 

Privacy

De rechten en plichten die je als cliënt hebt, hebben we opgenomen in een Privacyreglement. Dit reglement is opgesteld volgens de voorschriften uit de ‘Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst’ (WGBO)  en de ‘Wet op de Bescherming Persoonsgegevens’ (WBP).


Cliënttevredenheidmeting
Zo zullen wij je vragen naar jouw mening over het traject. Dit kan verlopen via een cliëntenpanel waarvoor we je zullen uitnodigen. Maar ook via een cliënttevredenheidmeting die wij jaarlijks uitvoeren, volgens een vastgesteld protocol, waarmee de onafhankelijkheid geborgd is.

 

Wat kan beter?

We nodigen je van harte uit om zaken die niet verlopen zoals die met je waren afgesproken of zoals je die anderszins verwacht had, bij ons te melden. We noemen dit een incidentmelding. Kijk eerst of je er met het behandelteam uit kunt komen, of met de hoofdbehandelaar van je traject.
Als je er niet uitkomt, of als je wilt dat wij nader onderzoek doen over hoe bepaalde zaken zijn verlopen, dan kun je ook een klacht indien.
Komen we er dan nog samen niet uit, dan kun je je wenden tot ‘de geschillencommissie’; dit is een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende commissie die bemiddelt bij geschillen in de zorg.

Hoe je een incident, klacht of geschil kunt melden, lees je in dit document.