Onze aanpak


De behandelingen worden uitgevoerd binnen de vestigingen van De Gezonde Zaak. Het gehele traject kent een vaste opbouw:

  1. We starten altijd met een KENNISMAKINGSGESPREK. Dit gesprek is vrijblijvend en is voor jou en ons een toets of je bij De Gezonde Zaak het best op je plek bent. Daarbij kijken we ook of de verwijzing en het bijpassende traject past binnen de kaders van de overeenkomst die we met jouw zorgverzekeraar hebben.
  2. Aansluitend vindt een SPECIALISTISCH ONDERZOEK plaats door een psychiater, psycholoog en fysiotherapeut, om jouw klachten vanuit meerdere invalshoeken te beoordelen. Hieruit volgt de diagnose, een persoonlijke verklaring en concrete behandeldoelen.
  3. Daarna kan het BEHANDELTRAJECT beginnen. Hiervoor ben je meerdere keren per week een dag of dagdeel  op locatie. Het traject duurt 6 tot 18 weken, afhankelijk van het programma dat voor jou geïndiceerd is.
  4. Binnen 18 weken na de start heb je je hoofddoelstelling behaald. Hierop geven wij een RESULTAATGARANTIE.
  5. Tot een half jaar na afronding van je behandeling vindt NAZORG plaats.